Kabels en Leidingen

Kabels en leidingen

Het is druk in de grond. Onder iedere stoep, onder veel wegen en in bermen liggen kabels en leidingen. De reden om kabels en leidingen onder de grond aan te leggen is vooral de leveringszekerheid. Ondergronds liggen de kabels beter beschermd tegen wind, zwiepende boomtakken en andere mogelijke schade. Onder de grond is het vaak ook koeler dan boven de grond. Dit is voor bijvoorbeeld drinkwater- en elektriciteitsleidingen gunstig. Naast veiligheid en betrouwbaarheid is de beleving van de bovengrondse ruimte een belangrijke reden om kabels en leidingen onder de grond te leggen.

Omgaan met kabels en leidingen

De aanleg van kabels en leidingen heeft in het verleden niet altijd even goed gecoördineerd plaatsgevonden. Hierdoor liggen kabels en leidingen soms kriskras door elkaar en sommige kabels en leidingen liggen op een heel andere plaats dan gedacht. De onoverzichtelijke situatie kan leiden tot onveilige situaties en tot extra kosten, graafschade en projectvertraging. Graafschade kan gevaarlijk zijn voor de omgeving (bijvoorbeeld bij een gaslek) en ongemak opleveren wanneer elektriciteit, water, gas, internet of telefoon uitvallen. Jaarlijks ontstaat in Nederland bij circa 20% van alle graafwerkzaamheden schade aan kabels en leidingen. Dat zijn ongeveer 35.000 gevallen, goed voor een directe schadepost van zo’n €25 miljoen per jaar.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het belangrijk om het ondergrondse netwerk van kabels en leidingen vroegtijdig mee te nemen in het planproces. Dit geldt zeker voor stedelijke gebieden. Hoofdleidingen van nutsvoorzieningen hebben al een plaats onder de grond. Omleggen van deze leidingen vanwege bovengrondse bouwactiviteiten en/of ondergrondse voorzieningen zoals parkeergarages, boomwortelruimte, ondergrondse afvalinzameling, open water, tunnels, en winkelcentra is een kostenpost, die zwaar op de exploitatie kan drukken.

In stroken waar buisleidingen lopen gelden, mede uit oogpunt van veiligheid, beperkingen voor het ruimtegebruik. Zo moeten gemeenten buisleidingen in hun bestemmingsplannen opnemen en bij nieuwbouw zorgen voor genoeg afstand tot de buisleidingen.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website. Als u nog steeds gebruik van deze site zullen we aannemen dat u tevreden bent met het. Oke